Larnahouse

Coconut Syrup

70 ฿

น้ำช่อดอกมะพร้าว เป็นการเก็บน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าวสดๆ ไม่ได้เติมน้ำตาล หรือความหวานใดๆเลยค่ะ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหวานจากธรรมชาติ ใส่ในกาแฟ หรือเครื่องดื่มอื่นๆ จะได้ความหอมพิเศษจากมะพร้าวไปด้วยค่ะ

Size guide
Size chart+
Delivery information+
Contact+

You may also like

Recently viewed